Ερευνητικό Ίδρυμα -Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ερευνητικό Ίδρυμα -Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κύπρος

Το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF) είναι ένας αυτόνομος, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο.
Ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει μια ανεξάρτητη πλατφόρμα για τους ερευνητές στην Κύπρο και έχει ως αποστολή να εμπνέει και να προωθεί τη γνώση, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω της έρευνας αιχμής. Το UNRF συγκεντρώνει έμπειρους ερευνητές από όλη την Κύπρο, την περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Μεταξύ άλλων, το UNRF στοχεύει να επιτύχει την αποστολή του:

  • βοηθώντας στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κυπριακού ερευνητικού χώρου,
  • την προώθηση, ιδίως, της τοπικής έρευνας και καινοτομίας,
  • παρέχοντας υποστήριξη στα μέλη του και προωθώντας το ρόλο του στην κοινωνία,
  • υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας,
  • βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της έρευνας,
  • συνδρομή στην εισαγωγή των Κυπρίων ερευνητών στις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες,
  • υποστήριξη δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των μελών του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, μαζί με την ανάπτυξη δυναμικών δικτύων/συνεργασιών.