Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα. Είναι ένα σύγχρονο ίδρυμα, το οποίο ξεχωρίζει για την ποιότητα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αξιοκρατία και την ατομική ανάπτυξη που παρέχει στα μέλη του