Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

Ελλάδα Τον Νοέμβριο του 1996, μετά από σχετική προεργασία, με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα, προσκαλούνται στη Θεσσαλονίκη Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων από Οικονομικά πανεπιστήμια ή…

0 Comments

An Taisce – Το Εθνικό Ίδρυμα της Ιρλανδίας

Ιρλανδία Το πρόγραμμα An Taisce Green-Campus αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος Green-Schools (γνωστό διεθνώς ως Eco-Schools), το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE).…

0 Comments

Asociación Valencia Inno Hub

Spain Valencia Inno Hub (Innohub) είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με στόχο να φέρει σε επαφή το ταλέντο, την τεχνολογία, καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.…

0 Comments